کوکی پرمیوم Rapidgator.net


کد:
1.0%2FeyJpZCI6IjEzNjI4MTMiLCJuYW1lIjoiICIsImVtYWlsIjoic3Vuc2Vla2VyOTk5OUB3ZWIuZGUiLCJhdXRoRnJvbSI6ImZyb250ZW5kIn0%3D%2F1379628331%2Fc648b1e4ff87f68e4e9b08a1e5d53978e30666caآموزش استفاده از کوکی

آموزش استفاده از کوکی ( روش دوم )

" بعد از ورود به اکانت به هیچ وجه Logout نکنید چون باعث خراب شدن کوکی میشه "

برای خروج صحیح به طوری که کوکی خراب نشه مسیر زیر رو در موزیلا دنبال کنید

Options –-- > Privacy ---> Remove individual cookies

حالا آدرس سایت را وارد کنید سپس تمامی کوکی هاشو پاک کنید