دوست دارید بفهمید چه کسایی از وای فای شما استفاده میکنن کافیه برنامه fing رو دانلود کنید تا بفهمید
این برنامه به طوردقیق بهتون میگه که چه دستگاه هایی ازش وای فای میکنن و خیلی دقیقه