برنامه ای زیبا که توسط ان میتوانید یک یا چند پیام را برای خود بفرستید بدون اینکه از اعتبار شما کم شود یا کسی برای شما پیامی بفرستد.
ویژگیها:
تنظیم وقت ان برای ارسال
ارسال پیام به چند قسمت
ارسال پیام دروغین

لینک دانلود:
دانلود