کسی ه.ک کلاینت و کار کردن باهاش رو بلده خیلی واجبه
زیر همین تاپیک اعلام کنید