از طریق لینک زیر شماره ی خود را وارد و اپلیکیشن را دانلود و نصب کنید
https://resid.ir/r/1uMAwCUQyc
با اولین پرداخت مبلغ 5,000 تومان هدیه دریافت میکنید
(برای پرداخت به قسمت رسید رفته و حداقل مبلغ 1000 تومان را وارد کرده و به یکی از مخاطبینتان انتقال دهید)
همچنین با دعوت از دوستان و انجام اولین پرداخت توسط آنها 2,000 تومان دریافت میکنید
به علاوه به ازای هر پنج نفر 10,000 تومان دیگر هم هدیه میگیرید
بنرماه کاملا امن میباشد جای نگرانی نیست تو کافه بازار هم موجوده

دانلود نرم افزار