سلام
خواستم بدونم قابلیتی وجود داره که لینک یکی از آموزشهای لیندا رو بدیم و تمام زیرنویسهای انگلیسی اون آموزش قابل دانلود باشه؟