سلام
همه اکانت های تورنت غیرفعال شدن اکانت جدید ارائه نمیدید؟